Veleposlaništvo RS Bukarešta /Novice /
05.06.2020  

Trenutni protiepidemiološki ukrepi, v veljavi od 1. junija 2020:

Od 18. 5. 2020 je Romunija v stanju pripravljenosti za obdobje 30 dni.

VSTOP na ozemlje Romunije je splošno PREPOVEDAN razen za naslednje izjeme:

 1. državljani Romunije in njihove družinske člane

 2. državljani EU, Švice in EEA ter njihove družinske člane z urejenim prebivališčem v Romuniji,

 3. osebe z vizumom D (dolgoročni), dovoljenjem za prebivanje ali enakovrednim dovoljenjem romunskih oblasti v skladu z EU pravom,

 4. osebe, ki potujejo z namenom gospodarske aktivnosti in to dokažejo z vizo, dovoljenjem za bivanje ali enakovrednim dokumentom,

 5. diplomatsko, vojaško in humanitarno osebje, ki se lahko izkaže z relevantnimi potovalnimi dokumenti,

 6. osebe v tranzitu, vključno z osebami v postopku repatriacije, ki lahko svojo tranzitno pot dokažejo,

 7. osebe na nujnih potek (potrebno dokazati)

 8. in osebe, ki potrebujejo mednarodni zaščito ali drugo humanitarno zaščito.

SAMOIZOLACIJA/KARANTENA je odrejena vsem oseba iz zgornjih kategorij za obdobje 14 dni skupaj s člani istega gospodinjstva v okviru posameznih primerov (npr. obolelim je lahko odrejenih več vrst karantene). Osebe, ki možnosti samoizolacije/karantene nimajo oz. ne želijo izpostavljati svojih družinskih članov, lahko zaprosijo za možnost bivanja v prostorih, ki jih zagotovijo romunske oblasti. Iz zgornjega režima so izvzete naslednje kategorije oseb v primeru da ne kažejo nobenih znakov morebitnega obolenja za koronavirusom:

 1. vozniki tovornjakov z največjo dovoljeno maso več kot 2,4 tone

 2. člani Evropskega parlamenta in njihovo osebje, predstavniki institucij javnega reda (npr. policija) in vojaških struktur

 3. piloti in kabinsko osebje letal ter osebje ladij (ob predložitvi dodatnih certifikatov o zdravju) v času med dvema letoma/plovbama

 4. železniško osebje

 5. čezmejni delavci, ki v Romunijo vstopajo iz Madžarske, Bolgarije, Srbije, Ukrajine ali Moldavije,

 6. uslužbenci tujih podjetij s poslovnimi enotami v Romuniji, ki nimajo simptomov povezanih s COVID-19 in lahko ob vstopu v Romunijo dokažejo pogodbeno razmerje z gospodarskimi subjekti na romunskem ozemlju

 7. osebe, v Romunijo vstopajo z namenom dostave, servisiranja oz. popravila medicinskih aparatur oz. naprav s področja znanosti, gospodarstva, obrambe, javnega reda oz. nacionalne varnosti,

 8. diplomatsko, vojaško in humanitarno osebje, ki se lahko izkaže z relevantnimi potovalnimi dokumenti,

   

Letalske povezave: Do vključno 15. junija 2020 so prepovedane letalske povezave z Avstrijo, Belgijo, Švico, Francijo. Nemčijo, Italijo, Iran, ZDA, VB, Nizozemsko, Španijo in Turčijo.  Izjema so vojaška, humanitarna in vladna letala ter zrakoplovi. Izjema so tudi posebni leti repatriacije in posebni leti za prevod delavcev migrantov, ki jih mora posamično odobriti vlada.

Mejni prehodi so ponekod še vedno zaprti, na odprtih prehodih velja posebni režim s preverjanjem zdravstvenega stanja potnikov. Aktualni podatki o stanju na mejnih prehodih so na voljo tukaj: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/.

 Epidemiološki ukrepi med stanjem pripravljenosti:

 • Obvezno nošenje zaščitne maske v vseh zaprtih prostorih in sredstvih javnega prevoza;
 • Obveznost organizacije dejavnosti vseh javnih in zasebnih gospodarskih dejavnosti za vse zaposlene na način, ki bo upošteval epidemiološke norme:

  • pred vstopom v poslopje – ugotavljanje simptomov in triažo ter dezinfekcijo rok

  • znotraj poslopja – zagotovitev prostora 4m2 za vsakega zaposlenega in stranko (razdalja 2m), redna dezinfekcija površin, razporeditev urnikov in delovnega časa v smislu zmanjšanja gneče znotraj prostorov, nadaljnja organizacija dela zaposlenih od doma, če njihove delovne dolžnosti to dopuščajo;

 • Dovoljena je organizacija športnih tekmovanj na prostem ali v odprtih bazenih, brez gledalcev in ob upoštevanju epidemioloških norm, ki so v veljavi.

 • Dovoljeni so treningi profesionalnih športnikov v zaprtih prostorih, s spoštovanjem norme 7m2 za eno osebo ter vseh ostalih specifičnih epidemioloških norm in direktive Min. za šport in mladino RO.

 • Dovoljeno je organizirati kulturne dogodke in javne ter zasebne festivale, na katerih lahko sodeluje do 500 ljudi, ki sedijo na stolih z medsebojno razdaljo vsaj 2m, obvezno nosijo maske in spoštujejo ostale epidemiološke norme in direktive Min. za kulturo RO;

 • Dovoljena je organizacija kulturnih in prostočasnih dejavnosti tipa »drive-in« (primer avto-kino), če so znotraj vozila le člani iste družine, ki stanujejo skupaj;

 • nadaljevanje prepovedi gostinskih dejavnosti v zaprtih prostorih;

 • zunanje terase gostinskih obratov so se odprle s 1. junijem, ob upoštevanju pogojev razdalje 2m med gosti in največ 4 gostov za eno mizo, če le-ti niso iz iste družine. Obratovanje teras se izvaja skladno z  vso trenutno veljavno zakonodajo in epidemiološkimi normami (na podlagi rezervacije in posredovanju imena, priimka in tel. št. gostov, za slučaj eventualne epidemiološke preiskave v primeru okužbe;

 • začasna prekinitev dejavnosti prodaje na drobno znotraj velikih nakupovalnih središč;

 • prepoved vstopa na romunsko ozemlje za tuje državljane brez prebivališča v Romuniji (z enakimi omejitvami in izjemami kot v času izrednega stanja, navedenimi zgoraj);

 • prepoved komercialnih letov v/iz držav, navedenih zgoraj;

 • Romunski operaterji lahko ponovno izvajajo storitve organiziranega mednarodnega prevoza ljudi po cesti in železnici, ob strogem upoštevanju določil Zakona 55/2020 in vseh ostalih epidemioloških norm, ki so v veljavi.

 • ohranitev zdravstvenih in zobozdravstvenih dejavnosti pod enakimi pogoji kot v času izrednega stanja;

 • uvedbo in/ali ohranitev določenih regionalnih karanten glede na razvoj epidemiološke situacije;

 • prisilni ukrepi za osebe, ki ne spoštujejo odrejene karantene in izolacije na domu pod enakimi pogoji kot v časi izrednega stanja;

 • začasno, delno ali celovito zaprtje določenih mejnih prehodov;

 • ohranitev prepovedi gibanja na prostem za skupine, večje od treh ljudi, ki ne stanujejo skupaj;

 • ponovno odprtje parkov in javnih rekreativnih površin na prostem, ob upoštevanju splošnih zaščitnih ukrepov;

 • gibanje izven naselij in metropolitanskih zon prebivališča je možno brez pisne izjave na lastno odgovornost, oz. ostalih omejitev.

 • nadaljevanje odrejanja 14-dnevne karantene ali izolacije na domu za vse osebe, ki vstopajo na romunsko ozemlje;

 • zaprtje šolskih ustanov do konca šolskega leta 19/20, z izjemo zadnjih razredov osnovnih, oz. srednjih šol, ki bodo imeli 14 dnevne priprave na zaključne izpite med 2. in 16. junijem 2020;

 • Možen je dostop do plaž, ob upoštevanju nujne najmanjše razdalje 2m med posamezni ležalniki ali brisačami, če gre za ljudi, ki niso iz iste družine. Obratovanje plaž se  izvaja skladno z  vso trenutno veljavno zakonodajo in epidemiološkimi normami.