Veleposlaništvo RS Bukarešta /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Veleposlaništvo Republike Slovenije  - ekonomski oddelek vam lahko pomaga pri vašem vključevanju na romunski trg, pri vzpostavljanju prvih stikov in pri reševanju problemov. Naša naloga je negovanje, vzdrževanje in vzpostavljanje stikov z državo sprejemnico na politični-gospodarski in institucionalni ravni.

Ekonomski oddelek vam zagotavlja koristne informacije o gospodarskem položaju, novostih na gospodarskem področju, aktualnih gospodarskih gibanjih ter druge informacije pomembne za vključitev slovenskih podjetij na romunski trg. Prav tako zagotavljamo pomoč romunskim podjetjem, ki bi želela vstopiti na slovenski trg iz Slovenije uvažati ali v Sloveniji investirati.

Na osnovi podatkov, ki naj jih posredujete ekonomski oddelek lahko pripravi:

raziskavo tržišča;

pripravi listo ustreznih podjetij;

vzpostavi stik tako z državnimi institucijami kot s podjetji;

organizira srečanja z nasprotno stranjo;

za sestanke daje na razpolago konferenčne prostore Veleposlaništva RS v Bukarešti;

spremlja državne natečaje;

spremlja dogajanje po sestanku,ipd.

 

Kontakt:

sloembassy.bucharest(at)gov.si

Ruxandra Stefan; ruxandra.stefan(at)gov.si

1.Za informacijes področja gospodarstva se lahko obrnite tudi na agencijo SPIRIT, Javno agencijo za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma: http://www.spiritslovenija.si/

2. V Sloveniji v okviru Ministrstva za gospodarstvo deluje tudi mreža SOLVIT, ki pomaga podjetjem pri dostopu na trge držav članic EU in EEA/EFTA, in sicer takrat, kadar javni organi teh držav v praksi napačno izvajajo zakonodajo EU in s tem onemogočajo dostop na njihove trge.

Vse informacije lahko dobite na telefonski številki 01 478 3538 ali na spletu:
http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_prost_pretok_blaga_in_storitev/slovenski_center_solvit/
http://ec.europa.eu/solvit/index.htm

Ministrstvo za gospodarstvo
Direktorat za notranji trg
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
e-naslov: solvit(at)gov.si

Kontaktni osebi:

Mojca Mihelčič telefon: 01 400 3657; mojca.mihelcic(at)gov.si