Veleposlaništvo RS Bukarešta /Potni list /

Vloga za potni list / osebno izkaznico

V primeru, da želite podati vlogo za izdajo potnega lista / osebne izkaznice se naročite na termin.

Pravna podlaga: Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009)

Slovenski državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko vlogo za izdajo nove potne listine vložijo na veleposlaništvu. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati; uradna oseba pa državljanu, staremu 12 ali več let, odvzame prstna odtisa. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci, ki se še ne znajo podpisati).

(Opomba: Odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne hranijo ter se po izdelavi in vročitvi potnega lista iz evidence izbrišejo. Prstni odtisi so shranjeni kot biometrični zapis zgolj na čipu potnega lista posameznika in se lahko uporabljajo izključno za namen izvajanja mejne kontrole.)

 

Za nov potni list je potrebno predložiti naslednje:

·         biometrično fotografijo (prosimo, preberite nove specifikacije);

·         star potni list (v kolikor ga imate; če ta še ni bil izdan, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drug dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list);

·         vlogo za potni list (izpolnite jo na veleposlaništvu).

  

Veljavnost potnega lista (14. člen ZPLD):

  • 10 let za odrasle osebe (od 18. leta dalje),
  • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti,
  • 3 leta za otroke do 3. leta starosti.

 

Takse:

  • otroci do 3. leta starosti: 57 €* (strošek potnega lista: 51 € + vloga 6 €),
  • otroci od 3. do 18. leta: 76 €* (strošek potnega lista: 70 € + vloga 6 €),
  • odrasli: 115 €* (strošek potnega lista: 109 € + vloga 6 €).

 

*Če vam potni list ukradejo oziroma ga izgubite, je potrebno ob vlogi za nov potni list plačati dvakratno takso, razen če dokažete, da ste ravnali z dolžno skrbnostjo. Če so vam potni list ukradli ali ste ga izgubili dvakrat ali večkrat, je taksa za izdelavo novega potnega lista štirikratna.

 

Pomembna informacija: vsi stari rdeči potni listi ostanejo veljavni do njihovega poteka, z njimi je prav tako mogoče potovati v ZDA, zato slovenskim državljanom potnih listov ni potrebno zamenjati, razen če to želijo.

 

Prosimo, da pred potovanjem pregledate veljavnost potnega lista.

 

Dolžnost slovenskega državljana ob spremembi osebnih podatkov: 

Državljan Republike Slovenije, ki spremeni stalno prebivališče, mora upravni enoti/slovenskemu diplomatsko konzularnemu predstavništvu v tujini predložiti potno listino za vpis spremembe naslova najpozneje v 30 dneh po spremembi.

 

Prav tako mora državljan podati vlogo za nov potni list ob spremembi drugih osebnih podatkov (spremeni priimek ali ime) oz. če:

  • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
  • je poškodovana oziroma obrabljena ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,
  • spremeni stalno prebivališče, pa je vpis ene spremembe v obstoječ potni list že izkoristil.

 Navodila za ravnanje z biometričnim potnim listom


Za ohranjanje kakovosti, zanesljivosti in obstojnosti biometričnega potnega lista v času njegove veljavnosti je treba s potnim listom ravnati kot z vsako drugo elektronsko napravo:

- potnega lista se ne sme prepogibati, trgati ali nanj kako drugače delovati z mehansko silo,
- potni list je priporočeno hraniti v namenskih ovitkih za nošnjo v prtljagi (kovček ali ročna torba, ne sme se ga nositi v hlačnem žepu),
- potnega lista se ne sme izpostavljati nevarnim elektromagnetnim valovanjem ali visokim pritiskom,
- potnega lista se ne sme izpostavljati vlagi, visoki temperaturi (nad + 50°C), nizki temperaturi (pod - 10°C), močnemu sončnemu sevanju oziroma drugim virom energije, pralnim praškom in drugim kemikalijam, organskim topilom in lugom.