Veleposlaništvo RS Bukarešta /Vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo /

Naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo - pridobitev državljanstva po rodu

 

Pravna podlaga: Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS) (Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007)

 

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, ima pravico do slovenskega državljanstva po rodu, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za stalno naseli v Republiki Sloveniji s staršem, ki je državljan Republike Slovenije.

Otroka lahko za državljana Republike Slovenije priglasi tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije, oziroma skrbnik, državljan Republike Slovenije, s soglasjem centra za socialno delo, če je otrok pod skrbništvom.

Za pridobitev državljanstva Republike Slovenije se za otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev.

 

Državljanstvo Republike Slovenije pridobi tudi oseba, rojena v tujini, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti poda izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije in je:

1) eden od staršev prosilca od njegovega rojstva do podane izjave prosilca državljan Republike Slovenije oz. je bil državljan Republike Slovenije do smrti, če je umrl pred dano izjavo, ter

2) da osebi po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo Republike Slovenije ni prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema.

   

Za vpis rojstva ter priglasitev v državljanstvo je potrebno priložiti naslednje dokumente:

 

- izpisek iz matične knjige rojstev za otroka, izdan v državi rojstva,

- potni list za očeta/mater (če je rojen/a v tujini),

- zapisnik o priznanju očetovstva, če starša nista poročena,

- izpisek iz matične knjige porok za starša, v kolikor sta se poročila v tujini.

 

OPOMBA: Izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih, to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE). 

Za vpis rojstva ni takse, vendar pa je potrebno plačati takso za vlogo in dvakratno vročitev (skupaj 25 €) za izpisek iz rojstne matične knjige Republike Slovenije (slovenski rojstni list), ki ga upravne enote pošljejo na veleposlaništvo po končanem vpisu rojstva, v kolikor stranka izrecno ne zahteva, da izpiska ne potrebuje.

Obrazci:

a) če sta oba starša državljana Republike Slovenije:

obrazec

b) če je eden od staršev državljan Republike Slovenije:

 obrazec