Veleposlaništvo RS Bukarešta /Sklenitev poroke v tujini /

Sklenitev poroke v tujini in priglasitev poroke v Republiki Sloveniji

 

Slovensko veleposlaništvo vam lahko pomaga pri pridobitvi izpiska iz matične knjige rojstev Republike Slovenije.

Priglasitev poroke, sklenjene v tujini, v matično knjigo v Sloveniji se lahko opravi prek veleposlaništva. Zadostuje originalni izpisek iz matične knjige porok, ki ga izda občina, v kateri je bila poroka sklenjena, ter izjava o uporabi osebnega imena v pravnem prometu Republike Slovenije po sklenitvi zakonske zveze.

 

Izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (op. Belgija in Luksemburg sta pristopnici k obema konvencijama), to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE).