Veleposlaništvo RS Bukarešta /Konzularne informacije /Vizumske informacije /

Splošne vizumske informacije:

Vlogo za izdajo vizuma je potrebno oddati najmanj 15 koledarskih dni pred načrtovanim obiskom (to je običajni čas obravnave vloge) in ne več kot tri mesece pred začetkom načrtovanega obiska.

Za vizum se zaprosi osebno na veleposlaništvu.

Veleposlaništvo ne izdaja vabilnih pisem ali drugih potrdil za to, da se prosilci osebno zglasijo na veleposlaništvu.

Če v vizumski vlogi manjkajo dokumenti, prosilec prejme obvestilo o manjkajočih dokumentih in rok za dopolnitev vizumske vloge (do 7 dni).

 Splošne informacije o vizumih so na voljo na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve na povezavi:

www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/vizumske_informacije/splosno_o_vizumih/

Države članice Schengenskega območja: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Latvija, Lichenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta,  Nizozemska, Nemčija, Norveška, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica in Švedska.

Romunija ni članica Schengenskega območja.


Če nameravajo državljani tretjih držav obiskati samo eno schengensko državo, morajo za vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu te države članice. Če nameravajo obiskati več schengenskih držav, morajo za vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu države, ki je njihova glavna namembna država. Če nameravajo obiskati več schengenskih držav, od katerih ni nobena njihova glavna namembna država, morajo za vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu države, ki je njihova prva točka vstopa.

Vizum sam po sebi tujcu ne omogoča vstopa v državo. Če so se spremenila dejstva, na podlagi katerih je bil vizum izdan, lahko mejni organi zavrnejo vstop in vizum razveljavijo. Vizum je lahko razveljavljen tudi, če se naknadno izkaže, da so bili v postopku izdaje vizuma posredovani napačni podatki ali zamolčana pomembna dejstva.


Imetnik vstopnega vizuma mora v roku 3 dni po prihodu v Slovenijo prijaviti prebivališče na pristojni policijski postaji. Tega mu ni potrebno storiti, če je v času bivanja nastanjen v hotelu, kampu ali drugem podobnem objektu, saj je to namesto tujca dolžna storiti prijavna služba.

Imetnik vizuma lahko v Republiki Sloveniji biva skladno z namenom za katerega je vizum prejel. Ozemlje Republike Slovenije mora zapustiti pred potekom veljavnost vizuma, v času bivanja pa mora spoštovati pravni red države.

Seznam tretjih držav, katerih državljani ali določene kategorije državljanov so predmet predhodnega postopka konzultacij in informiranja med državami članicami Schengena: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf


V postopku izdaje vizuma Republiko Slovenijo v Bukarešti zastopa Veleposlaništvo Republike Slovaške. Za vse nadaljnje informacije se obrnite na:

Veleposlaništvo Republike Slovaške
Strada Otetari,
020977 Bukarešta
T: (+) 40 213 006 100
E: emb.bucharest(at)mzv.sk

 

Seznanitev s podatki v Nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (SIS):

Obrazec za vlogo za seznanitev s podatki v Nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (N.SIS) je objavljen na spletni strani Informacijske pooblaščenke: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/