Veleposlaništvo RS Bukarešta /Odnosi z Romunijo /

Pregled pogodbenega stanja med Republiko Slovenijo in Romunijo, december 2015

I. V postopku priprav za sklenitev ni nobenega mednarodnega dvostranskega pogodbenega akta.

/

 

II. Republika Slovenija in Romunija sta sklenili naslednje mednarodne dvostranske pogodbene akte, ki pa še ne veljajo:

1)     Sporazum med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za javno upravo Romunije o sodelovanju na področju javne uprave; Ljubljana 3.10.2002; ratificiran s strani R Slovenije z uredbo, 24.07.2003; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 19/2003 (Ur.l. RS, št. 74/2003);  še ne velja.

STANJE: 1. notifikacija (Slovenija): 5. 8. 2003. Romunska stran nas še ni obvestila, da so na njihovi strani izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za uveljavitev sporazuma.

 

III. Republika Slovenija je z Romunijo sklenila naslednje dvostranske pogodbene akte:

1)       Protokol o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo; Ljubljana, 28.08.1992; ratificiran s strani R Slovenije z uredbo, 01.10.1992; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 14/92 (Ur.l. RS, št. 51/92); velja od 28.08.1992.

 

2)    Sporazum med Vlado R Slovenije in Vlado Romunije o mednarodnem cestnem prevozu; Sirri, 15.03.1994; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 20.02.1995; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 4/95 (Ur.l. RS, št. 14/95); velja od 12.12.1996.

 

3)       Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb; Ljubljana, 24.01.1996; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 01.10.1996; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 15/96 (Ur.l. RS, št. 57/96); velja od 24.11.1996.

 

4)       Sporazum med Vlado R Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu; Bukarešta, 28.02.1994; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 16.05.1996; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 6/96 (Ur.l. RS, št. 29/96); velja od 05.06.1996.

 

5)       Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije; Bled, 12.05.2000; ratificiran s strani R Slovenije z uredbo, 17.01.2002; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 2/2002 (Ur.l. RS, št. 9/2002);  velja od  26.02.2002.

 

6)       Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem; Bukarešta, 04.10.2000; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 02.03.2001; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 6/2001 (Ur.l. RS, št. 19/2001);  velja od 22.08.2001.

 

7)       Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o ponovnem sprejemu oseb, ki so nezakonito vstopile in/ali nezakonito bivajo na ozemlju njunih držav; Bukarešta, 04.10. 2000; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 02.03.2001; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 6/2001 (Ur.l. RS, št. 19/2001); velja od 05.12.2001.

 

8)       Protokol o sodelovanju med Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje Romunije; Ljubljana, 05.12.2001;  ratificiran s strani R Slovenije z uredbo, 04.04.2002; objavljen v Ur.l. RS-MP, št. 10/2002 (Ur.l. RS, št. 35/2002); velja od 01.08.2002.

 

9)       Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o pomorskem prometu; Bukarešta, 28.05.2002;  ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 27.03.2003; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 8/2003 (Ur.l. RS, št. 35/2003); velja od 23.04.2003.

 

10)   Konvencija med Republiko Slovenijo in Romunijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja; Bukarešta, 08.07.2002; ratificirana s strani R Slovenije z zakonom, 25.10.2002; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 25/2002 (Ur.l. RS, št. 96/2002); velja od 28.03.2003.

 

11)   Protokol o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom  za delo in socialno solidarnost Romunije; Ljubljana, 03.10.2002;  ratificiran s strani R Slovenije z uredbo, 25.08.2005; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 15/2005 (Ur.l. RS, št. 86/2005);  velja od 05.01.2006.

 

12)   Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo je objavljen  v Ur.l. RS-MP, 28/2003 (Ur.l. RS, št. 123/2003); velja od 22.09.2004.

 

13)   Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojni pomoči  pri carinskih zadevah; Bukarešta, 24.05.2004; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 29.09.2005; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 18/2005 (Ur.l. RS, št. 100/2005); velja od 28.12.2005.

 

14)   Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju  v zdravstvu in medicini; Ljubljana, 06.07.2004; ratificiran s strani R Slovenije z zakonom, 20.04.2005; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 7/2005 (Ur.l. RS, št. 49/2005);  velja od 06.06.2005.

 

15)   Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Romunije o sodelovanju na obrambnem področju; Bukarešta, 04.04.2006; ratificiran s strani R Slovenije z uredbo, 24.08.2006; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 18/06 (Ur.l. RS, št. 102/06); velja od 10.10.06.

 

16)   Memorandum o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo RS in Ministrstvom za gospodarstvo Romunije: Ljubljana, 21.10.2005; ratificiran s strani R Slovenije z uredbo, 20.6.2007; objavljen v Ur.l. RS-MP št. 12/07 (Ur.l. RS, št. 97/07); velja od 1. 10. 2007.

 

17)   Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih; Ljubljana, 15. 6. 2011; ratificiran v RS z zakonom, 21. 11. 2012; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 14/12 (Ur.l. RS, št. 92/12); velja od 25. 4. 2013.

 

18)   Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov; Bukarešta, 29. 6. 2011; ratificiran v RS z zakonom, 19. 10. 2011; obj. v Ur.l. RS-MP, št. 14/11 (Ur.l. RS, št. 93/11); velja od 1. 12. 2012.

 

IV.    Na podlagi akta o nasledstvu sporazumov nekdanje SFR Jugoslavijo z Romunijo  ostajajo v veljavi naslednji bilateralni akti:

 Pogodba med FLR Jugoslavijo in LR Romunijo o pravni pomoči; Beograd, 18.10.1960; obj. v Ur.l. FLRJ-MP, št. 8/61 in 11/61.

 

2)   Dodatni protokol k Pogodbi med FLR Jugoslavijo in LR Romunijo o pravni pomoči, ki je bila podpisana v Beogradu dne 18.10.1960; Bukarešta, 20.03.1976; obj. v Ur.l. SFRJ-MP, št. 4/73.

Bilateralno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Romunijo

Republika Slovenija je svoje Veleposlaništvo v Bukarešti odprla 27. novembra 2007. Državi imata dobre bilateralne odnose na vseh ravneh. Slovenija si prizadeva za poglobitev odnosov na politične, kulturnem in gospodarskem področju. Romunija je kot mejnik med državami EU in državami, ki si prizadevajo za članstvo v evroatlantskih povezavah.

Državi uspešno sodelujeta tako v mednarodnih organizacijah, kot v regionalnem okvirju. Slovenija številne potenciale vidi v razvoju regionalnega sodelovanja, posebej sodelovanja v okviru Podonavske regije.

Z namenom poglobitve prijateljskih odnosov je romunska vlada Vojaškemu muzeju Slovenske vojske donirala letalo IAR -93 številka 206 ( "Orel"). Slovesnost je potekala 28. maja 2014 v v 71. letalski bazi romunskih oboroženih sil v Campia Turzii.

Slovesnost ob prevzemu je v Vojaškem muzeju v Pivki potekala v času uradnega obiska ministra za obrambo Romunije v RS Mircea Duse, septembra 2015. 

Letalo je na ogled v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v Pivki.