Veleposlaništvo RS Bukarešta /Varnostne informacije /

Varnost, cestni predpisi

Varnostne informacije

Varnostnih zadržkov zaradi katerih odsvetujemo potovanje v Romunijo ni. Seveda je v večjih mestih, tako kot povsod po svetu, prisotna določena stopnja kriminala, žeparstva.

Slovenskim državljanom priporočamo previdno vožnjo, posebej izven mest, saj ima Romunija izjemno slabo vzdrževane ceste in zelo slabo avtocestno povezavo. Prav tako priporočamo, da se držite cestnih predpisov. Ob neupoštevanju predpisov vam bo izrečena denarna kazen in odvzem vozniščega dovoljenja.

Postopek pri odvzemu vozniškega dovoljenja

Pogosta posledica prekrškov je plačilo kazni in odvzem vozniškega dovoljenja. Skladno z Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968, katere podpisnica je Romunija, mora organ vozniku vozniško dovoljenje vrniti, če le ta dokaže, da bo ozemlje Romunije zapustil pred potekom izrečene kazni (člen 42. a).

Pristojni organi o voznikovih pravicah po Dunajski konvenciji iz leta 1968 pogosto niso poučeni.

Predlagamo, da se v primeru nejasnosti, ki nastanejo v komunikaciji s pristojnimi organi obrnete na našo dežurno številko.

V primeru, da vam pristojni organ kljub vašim pravicam odvzame vozniško dovoljenje vam bo obenem izdal potrdilo, ki omogoča vožnjo znotraj države ni pa namenjen vožnji izven Romunije. Odvzeto vozniško dovoljenje je po pretečeni kazni posredovano na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bukarešti od kjer ga posredujemo Upravni enoti v Republiki Sloveniji, ki je dovoljenje izdala.

OPOZARAMO, DA VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE V BUKAREŠTI ZA VAS oz. V VAŠEM IMENU NE MORE PORAVNATI IZREČENE DENARNE KAZNI.

Vsem voznikom predlagamo, da denarno kazen poravnajo takoj ob izreku. V nasprotnem primeru prihaja do zapletov saj je kazen mogoče poravnati le na okrožni izpostavi CEC Banke, kjer je bila kazen izrečena ali na Davčni upravi (Piata Amzei 13, Directia de Taxe si Impozite). Kazen lahko poravna le fizična oseba, torej oseba, ki ji je bila izrečena kazen ali druga fizična oseba, ki predloži ustrezne dokumente (plačilni nalog in osebno izkaznico ali potni list osebe, ki ji je bila kazen izrečena). Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov veleposlaništvo teh dokumentov ne more predložiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piata Amzei 13 (Directia de Taxe si Impozite

 

 

 

Vstop v državo

 

 

Romunija ni članica Schengenskega območja.

Slovenski državljani lahko potujejo v Romunijo z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico, z izjemo letaliških mejnih prehodov, kjer obmejni organi za prehod meje zahtevajo potni list zaradi preverjanja državljanstva

 

 

V primeru potovanja mladoletne osebe, ki ni v spremstvu enega izmed staršev / zakonitega zastopnika, mora mladoletnik ob prestopu meje predložiti še pisno soglasje za potovanje podpisano s strani obeh staršev / zakonitega zastopnika, ki je overjeno s strani notarja.

 

 

 

Dovoljenje za prebivanje do 90 dni ni potrebno.

 

Postopek pri odvzemu vozniškega dovoljenja

Pogosta posledica prekrškov je plačilo kazni in odvzem vozniškega dovoljenja. Skladno z Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968, katere podpisnica je Romunija, mora organ vozniku vozniško dovoljenje vrniti, če le ta dokaže, da bo ozemlje Romunije zapustil pred potekom izrečene kazni (člen 42. a).

Pristojni organi o voznikovih pravicah po Dunajski konvenciji iz leta 1968 pogosto niso poučeni.

Predlagamo, da se v primeru nejasnosti, ki nastanejo v komunikaciji s pristojnimi organi obrnete na našo dežurno številko.

V primeru, da vam pristojni organ kljub vašim pravicam odvzame vozniško dovoljenje vam bo obenem izdal potrdilo, ki omogoča vožnjo znotraj države ni pa namenjen vožnji izven Romunije. Odvzeto vozniško dovoljenje je po pretečeni kazni posredovano na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bukarešti od kjer ga posredujemo Upravni enoti v Republiki Sloveniji, ki je dovoljenje izdala.

 

 

Voznike opozarjamo, da prijava izgube vozniškega dovoljenja na Upravni enoti ni način reševanja problema odvzema vozniškega dovoljenja.